Det er i alt snakk om 15 nettselskap som i ti år eller mer har hatt merinntekter, melder NRK , som har innhentet tallene. Til sammen skyldte de ved utgangen av 2020 kundene sine nærmere 1,7 milliarder kroner.

Merinntekter betyr at nettselskapene har overskredet inntektsrammene, som fastsettes av Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) ettersom nettselskapene har monopol i sitt område. Rammene fastsettes av kostnader til drift og utvikling av strømnettet og nettap.

I utgangspunktet er det ikke ulovlig med merinntekt, men Reguleringsmyndigheten sier de vil stramme inn.

– Det er uheldig at noen av nettselskapene har hatt vedvarende merinntekt over en så lang periode, sier fungerende seksjonssjef Roar Amundsveen til NRK, og legger til at de vil følge opp dette med de aktuelle selskapene.

Generalsekretær Morten Andreas Meyer i Huseierne reagerer kraftig på tallene.

– Hvis det var vi som hadde skyldt nettselskapene penger, så vet vi at de hadde gått hele veien til inkasso for å drive inn de pengene, sier han.