– Det er dramatisk at regjeringen innfører så store skatteendringer. Det norske bedrifter trenger nå, er forutsigbarhet. I stedet innfører regjeringen en omveltning på rundt 33 milliarder kroner som kommer på toppen av allerede høye skatter for næringslivet, sier NHO-direktør Ole Erik Almlid.

Han sier de nye skattene går utover investeringsevnen i viktige bransjer, og at skatten på kraftproduksjonen kan bety mindre fornybarinvesteringer.

Sjømatbransjen ikke fornøyd

Bransjeforeningen Sjømat Norge er også svært misfornøyd med skattepakken, som innebærer grunnrenteskatt på havbruk.

– Jeg er sjokkert over at regjeringen slokker lysene langs kysten, og det med en finansminister fra Senterpartiet på post, sier direktør Geir Ove Ystmark i Sjømat Norge til Nettavisen.

Han sier ingen andre land har en slik skattlegging, og at det vil føre til utfasing av investeringer fra Norge.

– Feil medisin

– Oppdrettsnæringen har allerede som en viktig distriktsnæring betydelige skatteutgifter. Norske private eiere er grunnstammen i norsk næringsliv – å undergrave dem nå går ut over norske lokalsamfunn og verdiskaping, mener Almlid.

NHO-sjefen sier også at skattepakken er feil medisin i en dramatisk økonomisk tid.

Sp: Mange oppdrettsselskaper rammes ikke

Regjeringspartiet Senterpartiet kaller NHOs reaksjoner oppsiktsvekkende.

− Det er oppsiktsvekkende at NHO går ut mot grep som tilrettelegger for at norsk næringsliv og privatkunder skal kunne få rimelige fastprisavtaler på strøm, skriver partiets energipolitiske talsperson Ole André Myhrvold til NTB.

Partiet peker også på at to av tre oppdrettsselskap etter planen ikke skal måtte betale grunnrenteskatt.

NTB har vært i kontakt med flere store sjømatselskaper. De fleste av dem har foreløpig ingen kommentarer til skattepakken, da de jobber med å sette seg inn i den.