Fredagens snittpris per kWh er 5,1 øre høyere enn torsdag og 76,5 øre lavere enn samme dag året før, viser tall fra hvakosterstrommen.no.

Maksprisen fredag på 45,4 øre per kWh er mellom klokken 8 og 9 på morgenen. Den er 23,6 øre høyere enn torsdag og 90,6 øre lavere enn samme dag året før.

Ser man bort fra strømstøtten, men inkluderer moms (25 prosent), forbruksavgift (15,84 øre per kWh) og avgift til Enova (1 øre per kWh), ville maksprisen i Midt-Norge vært 77,8 øre.

90 prosent av prisen over 73 øre dekkes av strømstøtten, og støtten beregnes time for time. Strømstøtten dekker altså ingenting fredag, siden prisen aldri overstiger 73 øre.

Minsteprisen blir på 19,6 øre per kWh mellom klokken 0 og 1 på natten og er den laveste i landet.