Målt i norske kroner var juli, august og september tidenes beste tredje kvartal for norsk sjømateksport.

Hittil i år har Norge eksportert sjømat for 124,1 milliarder kroner. Til sammenligning var den totale norske sjømateksporten i hele 2022 på 151,4 milliarder. Det var også rekord, og 25 prosent høyere enn forrige rekord som ble satt i 2021.

– Allerede nå ser vi at 2023 kommer til å bli et nytt rekordår for norsk sjømateksport. Selv om det meste av verdiveksten i tredje kvartal kan forklares gjennom den svake norske kronen, er sjømat fra Norge fortsatt en svært ettertraktet global handelsvare som har en knallsterk posisjon i mange markeder, sier fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran (Ap) i en pressemelding fra Norges sjømatråd.

I tredje kvartal ble det eksportert sjømat for 42,1 milliarder kroner. Det er en økning på 3,7 milliarder eller 10 prosent sammenlignet med samme periode i fjor.

Hvis vi derimot måler sjømateksporten i euro, som er vår største og viktigste handelsvaluta, var det totalt sett en verdinedgang for den norske sjømateksporten i tredje kvartal. Forklaringen er at den norske kronen har vært betydelig svakere i tredje kvartal sammenlignet med samme periode i fjor

– Verdimessig går det fortsatt godt for den norske sjømateksporten. Laks, ørret, torsk og sei har lagt bak seg et historisk sterkt tredje kvartal, men det er fortsatt den svake norske kronen som er den viktigste driveren til verdiveksten, sier administrerende direktør Christian Chramer i Norges sjømatråd.