Eiendom Norges utleieboligprisstatistikk viser en historisk sterk oppgang i utleieboligprisene i Norge både i fjerde kvartal og 2022 under ett.

Aller sterkest utvikling på tampen av året hadde Trondheim og Bergen med en oppgang på 4,5 prosent. I Oslo var oppgangen 0,5 prosent, mens i Stavanger og Sandnes sank leieprisene med 3,8 prosent.

Sterkest vekst

Sterkest leieprisutvikling det siste året hadde også Bergen og Trondheim, med en oppgang på henholdsvis 13,6 og 13,5 prosent.

– Vi venter at veksten i leieprisene vil fortsette, fordi den høyere renten enda ikke er priset inn i boligmarkedet. Forholdet mellom boligprisene og utleieprisene vil nå finne en ny likevekt. Når husleie også inngår i konsumprisindeksen er det ikke utenkelig at disse også kan drive hverandre gjensidig, sier administrerende direktør i Eiendom Norge, Henning Lauridsen.

Antall boliger til leie på Finn.no i de store byene ved utgangen av fjerde kvartal 2022 var 2891. Av disse var 481 i Trondheim.

Utleiemegler og avdelingsleder i Eiendomsmegler 1, Glenn André Skjærvik, er ikke overrasket over at leieprisene i Trondheim har økt det siste året.

– Gjennom høsten og vinteren har de fleste boligtyper vi har annonsert blitt leid ut for høyere priser enn vi har vært vant med tidligere. I tillegg har vi i høst fått mange henvendelser fra flere av våre utleiere hvor boligen er leid ut, med forespørsler om justering av husleie på eksisterende avtaler. Kundene opplever økte rentekostnader og fellesutgifter, og det er naturlig at inflasjonen medfører økning i leieprisene, sier Skjærvik.

Utleiemegler og avdelingsleder i Eiendomsmegler 1, Glenn André Skjærvik. Foto: Eiendomsmegler 1

Fortsatt lavere i Trondheim

Utleide boliger kan indeksreguleres en gang per år. Med en KPI på rundt syv prosent de siste månedene, vil for eksempel en leilighet som ble leid ut for 14 000 kroner for et år siden, øke til nærmere 15 000 kroner nå, forklarer Skjærvik.

Til tross for høy oppgang i leieprisene i Trondheim det siste året, er prisene fremdeles lavere her enn i Oslo, Bergen og Stavanger. Det skyldes blant annet at de har vært nesten uendret de siste ti årene.

Skjærvik peker også på at det har vært et stort leiemarked i Trondheim, med god balanse mellom tilbud og etterspørsel.

– Videre er Trondheim en universitetsby, hvor en ganske stor andel av leietakerne er studenter. Det gir mindre handlingsrom for tilsvarende økning av leiepriser som de andre store byene i Norge. Prisnivået generelt er høyere i Oslo enn i Trondheim, og det er derfor naturlig at leieprisene der er høyere for at utleier skal kunne regne hjem investeringen.

Videre økning

– Hvorfor har prisene plutselig skutt fart det siste året?

– Årsaken til at prisøkningen er såpass stor når den først kommer er at det har vært liten vekst over mange år. Vi får en slags «ketchup-effekt». Samtidig ser vi flere på leiemarkedet som kanskje ikke har vært her tidligere, noe som bidrar til større press på en god del av de boligene som ligger ute. Flere selger kanskje før de kjøper, og leier bolig i mellomtiden? Kanskje flere ikke får lån og derfor må leie, mener megleren.

Skjærvik tror vi kommer til å se en videre økning i leieprisene gjennom 2023.

– Det er blant annet forventet fortsatt tilflytting av blant annet studenter, vi har et robust arbeidsmarked og vi forventer videre tilflytting av flyktninger, mener Skjærvik, som også spår et etterslep av økninger for eksisterende leieavtaler med indeksreguleringer.

Høyere standard

Daglig leder i Utleiemegleren i Trondheim, Solveig Hjallen Moan, merker også at utleieprisene i Trondheim har økt det siste året.

– Det har kommet en del nye bygg i byen. Utvalget har dermed endret seg og standarden har blitt bedre. Dette er det mange som er villige til å betale mer for, sier Hjallen Moan.

Hun peker også på at markedet i Trondheim er balansert.

– Det kan være litt pressa om sommeren akkurat før studiestart, mken ellers ser vi at markedet her er balansert.

Også Hjallen Moan tror utleieprisene i byen vil stige ytterligere utover 2023.

– Utleierne merker at renta øker de også, noe som helt åpenbart vil bety høyere leiepriser i tiden framover. I mine ti år i Utleiemegleren har jeg ikke sett slike økninger som vi nå forventer.

Daglig leder i Utleiemegleren i Trondheim, Solveig Hjallen Moan. Foto: Leikny Havik Skjærseth