Disse bedriftene er særlig truet av konkurs: – Har gått som vi fryktet