Det er Autopilot-systemet som må oppdateres.

Ifølge dokumenter som amerikanske tilsynsmyndigheter har sendt ut, skal selskapet sørge for en oppdatering som løser problemet. Det er konkret knyttet til en funksjon som skal sørge for at sjåføren følger med mens selvkjøringssystemet er aktivert.

Amerikanske myndigheter har i to år gransket en serie ulykker som har skjedd med Tesla-er mens systemet for delvis selvkjøring har vært i bruk.