– Siden desembermøtet har inflasjonen kommet litt under Norges Banks forventning i desember og den norske krona har styrket seg. Disse endringene er små og vil sannsynligvis veie opp for den lille risikoen Norges Bank oppga for renteøkning i banen fra desember. Vi venter at Norges Bank gjentar føringene fra desember, skriver seniorøkonom Kyrre Aamdal i DNB Markets i sin forhåndsanalyse.

Torsdag formiddag sender sentralbanksjef Ida Wolden Bache ut pressemeldingen med rentebeslutningen og begrunnelsen for den. En halvtime senere kommer hun til å gjenta budskapet under pressekonferansen i Norges Banks ærverdige lokaler i Oslo sentrum.

Og det kommer ifølge økonomene NTB ha snakket med til å være det samme budskapet hun kom med da hun satte opp renta i desember: Toppen er mest sannsynlig nådd og styringsrenta kommer til å ligge høyt «en god stund framover».

Overrasket alle

– De kommer ikke til å begynne å fifle med å sette ned renta i denne omgang, sier sjeføkonom Kjetil Olsen i Nordea Markets.

Norges Bank har satt opp styringsrenta 14 ganger siden klatringen fra det historiske nullnivået startet høsten 2021. Tolv av økningene har funnet sted på Baches vakt. Da hun satte et tilsynelatende punktum før jul, ved å overraske alle med å sette opp renta til 4,5 prosent, bidro beslutningen til en nær umiddelbar styrking av kronekursen.

– Økonomien kjøler seg nå ned, og vi har ennå ikke sett de fulle virkningene av renteøkningene vi har bak oss. På den annen side er prisveksten høy, og svekkelsen av kronen gjør det mer krevende å få prisveksten ned, sa Bache da hun redegjorde for rentebeslutningen i desember.

Rentedifferansen avgjørende

Sentralbanken skal sette renta slik at prisveksten over tid holdes nede på 2 prosent. Med en prisvekst ved utgangen av fjoråret på 4,8 prosent – 5,5 prosent når vi justerer for energivarer og avgiftsendringer – er vi fortsatt åpenbart langt fra målet.

En svak krone medfører høyere importpriser, målt i kroner, og bidrar derfor til å trekke den samlede prisveksten opp.

– Sentralbanken er redd kronekursen skal svekke seg for mye og forlenge inflasjonsproblemene. Det betyr at Norges Bank vil vente til de andre kutter – eller i hvert til de kommer med sikre signaler om det i forkant. Det synes veldig klart at renta skal ned hos handelspartnerne før de følger etter med det samme her hjemme, sier sjeføkonom Marius Gonsholt Hov i Handelsbanken til NTB.