Søndagens snittpris per kWh er 25,9 øre lavere enn lørdag og 37,2 øre lavere enn samme dag året før, viser tall fra hvakosterstrommen.no.

Maksprisen søndag på 47,5 øre per kWh er mellom klokken 21 og 22. Den er 38,3 øre lavere enn lørdag og 44,3 øre lavere enn samme dag året før.

Ser man bort fra strømstøtten, men inkluderer moms (25 prosent), forbruksavgift (15,84 øre per kWh) og avgift til Enova (1 øre per kWh), ville maksprisen i Midt-Norge vært 80,4 øre.

90 prosent av prisen over 73 øre dekkes av strømstøtten, og støtten beregnes time for time. Strømstøtten dekker altså ingenting søndag, siden prisen aldri overstiger 73 øre.

Minsteprisen blir på 33,1 øre per kWh mellom klokken 23 og 00.