Widerøe har fløyet strekningen på anbud fra staten i flere perioder og har også stilt opp når to andre flyselskaper har gått konkurs, skriver Arbeidets Rett.

– Jeg tar ikke for hardt i når jeg sier at Widerøe har reddet Røros-ruta, sier Leif Jørgen Hovdahl i Røros Flyservice til avisen.

Ruta mellom Røros og Oslo er en av flere FOT-ruter i Norge; forkortelsen står for forpliktelse til offentlig tjenesteyting. Dette er flyruter der markedet alene ikke gir et tilfredsstillende tilbud og Samferdselsdepartementet kjøper flyrutetjenester etter en anbudsrunde.

I tildelingen kan det stilles krav til blant annet billettpris, kapasitet og frekvens. Kontrakten går vanligvis til det selskapet som tilbyr tjenesten til den laveste kostnaden for staten, og flyselskapet får enerett i kontraktsperioden.