Staten tilbyr 962 millioner kroner i jordbruksoppgjøret – under halvparten av bøndenes krav

foto