- Trondheim vil tape arbeidsplasser om ikke dette kommer på plass

foto