Statnett anslår 30-dobling av strøm til datasentre til 2040

Oslo 20210207. Strømmaster i bydel Stovner. Høyspentledning og master på den såkalte Vinstralinja ved Nedre Fossum i Groruddalen. Kraftledningen går fra Vinstra i Gudbrandsdalen til Oslo. Foto: Heiko Junge / NTB Foto: Heiko Junge