Statnett anslår 30-dobling av strøm til datasentre til 2040

foto