Bjørn Rune Gjelsten kjøpte halve bygda og fikk 7,5 milliarder tonn kalk på kjøpet