– Valens mediefaglige kompetanse samt tidligere erfaring som både musiker og politiker, gjør meg trygg på at han vil lede rådet på en god måte. Rådet er nå sikret en leder jeg tror vil bidra med interessante perspektiver og gode analyser, noe som er viktig i rådets arbeid med å vurdere NRKs tilbud, sier kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen (Ap).

I Kongen i statsråd fredag ble Valen oppnevnt til ny leder av Kringkastingsrådet. Han tar over som leder etter Julie Brodtkorb.

Snorre Valen satt på Stortinget for Sør-Trøndelag SV fra 2009 til 2017. I 2020 ble han politisk redaktør i nettavisen Nidaros i Trondheim.

Kringkastingsrådet er et rådgivende organ som uttaler seg om NRKs tilbud til publikum, og velges for fire år av gangen. Rådet har 14 medlemmer, hvorav fire oppnevnes av Kongen i statsråd etter forslag fra Kulturdepartementet.

I tillegg til Valen ble også tre andre nye medlemmer oppnevnt. Medieforsker Vilde Schanke Sundet ved Universitetet i Oslo ble oppnevnt til nestleder i rådet. I tillegg ble Luqman Wadood, redaktør for debattnettstedet Jeune, og Sumaya Jirde Ali, redaktør for det feministiske tidsskriftet Fett, oppnevnt som nye medlemmer.