Trondheim har hatt en svakere sesongjustert utvikling sist måned sammenliknet med Stavanger (1,7 prosent), men sterkere enn Oslo (+0,2 prosent), og Bergen (-0,4 prosent).

Det viser ny boligprisstatistikk Eiendom Norge presenterer i samarbeid med Finn og Eiendomsverdi AS.

Hittil i år har boligprisene i Trondheim steget med 4,7 prosent. Det er sterkere enn i Oslo (+4,4 prosent), men svakere enn i Stavanger (+7,0 prosent) og i Bergen (+5,0 prosent).

Flere solgt

Det har i februar blitt solgt 441 boliger i Trondheim. Det er 4,3 prosent flere sammenliknet med samme måned i 2023. Hittil i år har det blitt solgt 859 boliger. Det er 1,3 prosent flere enn tilsvarende periode i fjor.

Det har i februar blitt lagt ut 455 boliger for salg i Trondheim. Det er 7,8 prosent flere enn i tilsvarende måned i 2023. Hittil i år har det blitt lagt ut 766 boliger for salg. Det er 2,3 færre sammenliknet med samme måned i fjor.

Gjennomsnittlig salgstid i Trondheim sist måned var 53 dager.Det er raskere enn landet for øvrig som hadde et snitt på 65 dager.

Medianboligen i Trondheim koster nå kroner 3.694.913.-

I januar steg boligprisene med 2,6 prosent. Korrigert for sesongvariasjoner steg prisene da med 0,1 prosent. Tallene for desember viste en nedgang.

Sterk oppgang for landet

For Norge som helhet steg boligprisene med 1,4 prosent i februar 2024. Korrigert for sesongvariasjoner steg boligprisene med 0,7 prosent.

- Boligprisene steg med 1,4 prosent i februar, noe som ga en sterk oppgang på 0,7 prosent sesongjustert. Den sterke utviklingen fra januar fortsatte i februar og så langt i 2024 har boligprisene steget med 4,9 prosent, sier administrerende direktør Henning Lauridsen i Eiendom Norge i en pressemelding.

Gjennomsnittsprisen for en bolig i Norge var 4 440 356 kroner ved utgangen av februar.

Todelt marked

– Selv om renten nå er helt på toppen av rentebanen som er tegnet ut fra Norges Bank, og vi snakker om både dyrtid og rekordhøy rentebelastning, så ser vi at boligmarkedet fungerer overraskende godt i Trøndelag. Antall solgte boliger i februar er helt på høyde med tidligere år, og selv om det er lagt ut mange boliger er det solgt like mange. Riktig nok ligger det mange brukte boliger for salg i Trondheim nå, slik at det tar i snitt lengre tid for hver enkelt selger å få en avklaring, men vi opplever at det er bra oppmøte på de fleste visningene og det er totalt sett god aktivitet, sier Jan Håvard Valstad, leder analyse bolig og næringseiendom i Eiendomsmegler1.

Han mener en del attraktive boliger selges raskt er det andre som må gjennom flere runder med visning og prisjustering før de blir solgt.

– Vi ser imidlertid at markedet er todelt, hvor de som har finansieringen i orden, og som står i fast og trygg jobb, kan kjøpe og bytte bolig på lik linje som da renta var mye lavere. Hos disse boligkjøperne er det viljen og ikke betalingsevnen det står på, og de er interesserte, men avventende inntil det riktige huset til rett pris dukker opp. For de som har den trangeste husholdningsøkonomien fra før ser vi at økte renter og levekostnader har kraftig redusert valgmulighetene de har ved flytting, og at de enten må vurdere andre typer boliger, andre områder eller leie fremfor eie ved boligbytte.

– Tro på bedre økonomi

Valstad mener det er mange faktorer som påvirker farten i boligmarkedet fremover i tillegg til boliglånsrenta.

– Igangsettingen av nye leilighetsprosjekter er nå lav, på grunn av varierende salg de siste 1 ½ årene, noe som betyr at det bare vil bli ferdigstilt omtrent halvparten så mange nye leiligheter i Trondheim i 2025 og 2026 som det har blitt de senere årene. Dersom det fortsatt blir grei fart i næringslivet, arbeidsledigheten blir lav og lønnsveksten god de neste par årene vil vi få en situasjon med god boligetterspørsel, men lite tilbud. Historisk har vi sett at i slike perioder har salgsprisene både på nye og brukte boliger steget betydelig

I EiendomsMegler 1 og SpareBank 1 sin ferske forbrukerundersøkelse fra februar, gjennomført av Sentio, er det generelle svaret fra Trønderske respondenter at de har økende tro på bedret privatøkonomi, reduserte renter og økende boligpriser det neste året. Vi vet at dette er den innstillingen interessenter tar med seg inn på en visning og i en potensiell budrunde. I kombinasjon med et varslet eller faktisk gjennomført rentekutt tror vi at den positive holdningen til forbrukerne vil føre til økt etterspørsel og betalingsvilje i løpet av det kommende året.

– Kort oppsummert kan vi våge oss å si at forbrukernes underliggende tro på boligmarkedet er litt som tørt gress, for lite bygging og tilførsel av nye boliger bensin til bålet og et kommende rentekutt er gnisten som setter i gang økt etterspørsel og boligprisvekst. Tror man på dette ressonementet kan 2024 vise seg å bli et meget godt tidspunkt å kjøpe bolig på i Trondheim, forutsatt at man har finansieringen i orden og et langt perspektiv på å kjøpe og bo i Trøndelag, sier Valstad.