Ifølge utkastet, som Financial Times har sett, må unionen investere rundt 1500 milliarder euro i året mellom 2031og 2050.

Det tilsvarer drøyt 17.000 milliarder kroner.

Det spekuleres i om EU-kommisjonen kommer til å foreslå et delmål på 90 prosent kutt i klimautslippene innen 2040. 6. februar skal kommisjonen legge fram nye klimaplaner.

For å nå målet blir EU nødt til å avkarbonisere energisektoren fullstendig omkring 2040, slår rapporten fast.

Tross de skyhøye investeringene kan det bli dyrere ikke å gjøre noen ting, heter det i rapportutkastet.

Å holde temperaturen innenfor 1,5-gradersmålet kan spare EU for økonomiske tap på 24.000 milliarder euro mellom 2031 og 2050. I tillegg kan kostnadene til fossile brensler kuttes med 28.000 milliarder euro i det samme tidsrommet.