Fredagens snittpris per kWh er 14,4 øre lavere enn torsdag og 54,2 øre høyere enn samme dag året før, viser tall fra hvakosterstrommen.no.

Maksprisen fredag på 86,9 øre per kWh er den høyeste i landet og inntreffer mellom klokken 17 og 18. Den er 43,1 øre lavere enn torsdag og 54,1 øre høyere enn samme dag året før.

Ser man bort fra strømstøtten, men inkluderer moms (25 prosent), forbruksavgift (15,84 øre per kWh) og avgift til Enova (1 øre per kWh), ville maksprisen i Midt-Norge vært 1,29 kroner.

90 prosent av prisen over 73 øre dekkes av strømstøtten, og støtten beregnes time for time. Det betyr at i den timen prisen ligger på 86,9 øre, dekkes 12,5 øre.

Minsteprisen blir på 71,6 øre per kWh mellom klokken 4 og 5 på natten.