Lørdagens snittpris per kWh er 4,6 øre lavere enn fredag og 44,3 øre høyere enn samme dag året før, viser tall fra hvakosterstrommen.no.

Maksprisen lørdag på 77,06 øre per kWh er mellom klokken 16 og 17. Den er 9,8 øre lavere enn fredag og 42,5 øre høyere enn samme dag året før.

Ser man bort fra strømstøtten, men inkluderer moms (25 prosent), forbruksavgift (15,84 øre per kWh) og avgift til Enova (1 øre per kWh), ville maksprisen i Midt-Norge vært 1,17 kroner.

90 prosent av prisen over 73 øre dekkes av strømstøtten, og støtten beregnes time for time. Det betyr at i den timen prisen ligger på 77,06 øre, dekkes 3,6 øre.

Minsteprisen blir på 69,7 øre per kWh mellom klokken 0 og 1 på natten.