Søndagens snittpris per kWh er 19,9 øre høyere enn lørdag og 5,2 øre høyere enn samme dag året før, viser tall fra hvakosterstrommen.no.

Maksprisen søndag på 92,2 øre per kWh er mellom klokken 11 og 12 på formiddagen. Den er 17,8 øre høyere enn lørdag og 3,2 øre lavere enn samme dag året før.

Ser man bort fra strømstøtten, men inkluderer moms (25 prosent), forbruksavgift (15,84 øre per kWh) og avgift til Enova (1 øre per kWh), ville maksprisen i Midt-Norge vært 1,36 kroner.

90 prosent av prisen over 73 øre dekkes av strømstøtten, og støtten beregnes time for time. Det betyr at i den timen prisen ligger på 92,2 øre, dekkes 17,3 øre.

Minsteprisen blir på 70,03 øre per kWh mellom klokken 1 og 2 på natten.