Fiskeriminister Bjørnar Skjæran (Ap bekrefter i en epost til IntraFish onsdag at utgangspunktet for regjeringen er at statens inntekter fra grunnrenta skal være i størrelsesorden 3,65 til 3,8 milliarder kroner.

Gitt den store inntjeningen fiskeoppdretterne har i dag, betyr det en langt lavere sats enn 40 prosent. Mowi, som er landets største lakseoppdrettsselskap, har beregnet at for en samlet oppdrettsbransje vil regjeringen anslag bety en grunnrenteskatt på rundt 15 prosent, skriver IntraFish.

Næringen har selv beregnet at en grunnrenteskatt på 40 prosent vil bety inntekter til staten, såkalt proveny, på om lag 11 milliarder kroner.

420 høringssvar

En grunnrenteskatt på havbruk ble innført fra 1. januar, men detaljene i ordningen er fortsatt ikke vedtatt i Stortinget. I høringen, som ble avsluttet for tre uker siden, kom det inn over 420 svar, og regjeringen jobber nå med å gå gjennom disse og utarbeide et konkret forslag til Stortinget.

Tirsdag gikk Senterpartiets parlamentariske leder Geir Pollestad langt i å love at det opprinnelige forslaget vil bli endret.

– Ja, det er helt sikkert, sier Pollestad til Dagbladet.

– Det vil bli endringer, og vi går inn i dette med åpent sinn, sier han.

Rett pris

Et springende punkt er hvordan verdien av fisken som tas opp fra merdene, skal beregnes. I det opprinnelige forslaget fra i høst ville regjeringen bruke den såkalte normprisen, satt av Nasdaq-børsen.

Men dette er blant tingene som kan bli endret, ifølge Pollestad.

– Vi ønsker å ha en verdifastsettelse som fanger opp den rette prisen på laksen. Ikke noe som gjør at folk må skatte for inntekter de ikke har. Vi ønsker rett verdifastsetting, som ikke er for byråkratisk, sier han.