Det melder strømbørsen Nord Pool på sine nettsider. Torsdagens snittpris per kWh er 10,003 øre lavere enn onsdag og 10,01 øre høyere enn samme dag året før.

Regjeringen innførte fra 1. september en strømstøtteordning som dekker 90 prosent av prisen over 70 øre per kWh, og støtten regnes ut fra snittprisen på strøm per måned for hvert område. Dersom snittprisen i Midt-Norge for hele november endte på 29,4 øre, ville det altså ikke blitt utbetalt strømstøtte.

Maksprisen torsdag på 36,2 øre per kWh er mellom klokken 18 og 19. Den er 19,1 øre lavere enn onsdag og 13,6 øre høyere enn samme dag året før.

Ser man bort fra en eventuell strømstøtte, men inkluderer moms (25 prosent), forbruksavgift (15,41 øre per kWh) og avgift til Enova (1 øre per kWh), ville maksprisen i Midt-Norge vært 65,8 øre.

Minsteprisen blir på 18,4 øre per kWh mellom klokken 5 og 6 på natten.

Prisene som legges fram av Nord Pool for neste dag, er foreløpige, og små prisjusteringer kan bli gjort i ettertid.