Lønnen er løftet opp til et nivå som er nærmere den som gis i sammenlignbare selskaper, forklarer styreleder i Reitan Retail, Rune Bjerke, i følge næringslivsavisa E24.

I følge E24 er det i årsrapporten til Reitan Retail at det går frem at administrerende direktør Ole Robert Reitan økte sin samlede godtgjørelse med nesten fire millioner kroner i fjor. Reitan Retail er den delen av familieselskapet Reitan AS som omfatter handelsvirksomheter som Rema 1000, 7-Eleven, Narvesen og Uno-X.

I 2021 fikk Ole Robert Reitan utbetalt 5,3 millioner kroner i lønn, pensjon og andre godtgjørelser. I fjor var tallet 9,2 millioner kroner, melder E24. Det tilsvarer en økning på nesten 75 prosent. Landets butikkmedarbeidere fikk samtidig en lønnsvekst på 5,8 prosent, ifølge Teknisk beregningsutvalg, som E24 siterer fra.

Styreleder Bjerke sier at Reitan Retail har virksomhet i syv land, der de sysselsetter 43 500 personer.

Sammenlignbare selskaper

– Lønnen til CEO ble i 2022 løftet opp til et nivå som er nærmere den lønn som gis i sammenlignbare selskaper, skriver Bjerke i en mail via kommunikasjonsavdelingen i Reitan Retail til E24.

37 prosent av driftsinntektene til Reitan Retail kom i 2022 fra Rema 1000 Norge. Rema 1000 Danmark fulgte hakk i hæl.

I Norge er Norgesgruppen og Coop de største konkurrentene til Rema 1000. Og nettopp Norgesgruppens konsernsjef Runar Hollevik fikk utbetalt 11,96 millioner kroner i lønn, bonus og andre ytelser i fjor. I tillegg tjente han opp 3,66 millioner kroner i pensjon. Den samlede godtgjørelsen, inkludert pensjon, var 4,5 prosent høyere enn året før, skriver E24. Coop har ikke offentliggjort årsrapport for fjoråret ennå, skriver E24.

Resultat-nedgang

Selskapet Reitan AS, som eier Reitan Retail, fikk i 2022 et resultat før skatt på 1,9 milliarder kroner, noe som var en nedgang fra 5,6 milliarder kroner i 2021. Som MN24 tidligere har meldt om så tappet selskapet penger fra sitt eget «oljefond» for å finansiere nye investeringer.