- Det er for mye Donald Trump i verden, og for lite kunnskap