Hun blir toppsjef i Reitan-selskap

Mariette Kristenson, Reitan Convenience. Foto Reitan Convenience.