Bøndene aksjonerte - nå ender jordbruksoppgjøret i Stortinget

foto