- Kommunene må ha et realistisk bilde av befolkningsutviklingen

foto