Målt i euro falt konsumet av norsk sjømat med 8 prosent i mai, sammenlignet med samme måned i fjor. Målt i dollar falt verdien av direkte eksport til USA med 5 prosent, skriver Intrafish.

– Markedssituasjonen er i ferd med å bli krevende, framholder administrerende direktør Christian Chramer i Sjømatrådet til avisen.

Norges samlede sjømateksport økte

Det var bare i kroner at verdien gikk opp, og det skyldes en sjelden svak kronekurs, skriver Intrafish. Verdien av Norges samlede sjømateksport endte på 13,1 milliarder kroner i mai, noe som er en oppgang på 7 prosent sammenlignet med mai i fjor.

Sjømatrådet har også gjennomført en ny undersøkelse av laksekonsumet i markedene. Undersøkelsen gjelder laks generelt, ikke bare norsk laks. Til sammen er over 20.000 engelskmenn, spanjoler, italienere, svensker, franskmenn og amerikanere spurt om hvor ofte de spiser laks. Undersøkelsen er gjort fire ganger mellom april i fjor og april i år.

– For de europeiske landene ser vi en synkende frekvens i hyppigheten av laksemåltider, sier forbrukeranalytiker Lars Moksnes i Sjømatrådet.

Synkende trend i Europa, økende i USA

I alle landene har det ukentlige laksekonsumet gått ned. I april 2022 var det 34 prosent som oppga at de spiste laks én gang i uka. I årets aprilmåling var det 32 prosent. Samtidig er det flere som nå sier at de spiser laks kun én gang i måneden, og enda flere som sier at de spiser laks sjeldnere enn de gjorde før.

– Tallene er ikke dramatiske, men pilene går nedover på de fleste målingene. Derfor snakker vi sannsynligvis om en negativ trend, opplyser Moksnes.

I USA er trenden den motsatte. I perioden april 2022 til april 2023 økte andelen av de som spiser laks ukentlig og de som spiser laks 2–3 ganger i måneden. Samtidig er det færre som sier de spiser laks sjeldnere enn før.