Løsningen er utviklet av selskapet Ways. Parkeringsbeviset lastes ned gjennom en app hvor man logger seg på med BankID og HC-nummer, i appen registrerer man hvilke kjøretøy som skal benytte seg av tillatelsen.

Handikapnytt har tidligere skrevet om tyverier av HC-kort som blir stjålet og solgt på svartebørs. Håpet er at den digitale løsningen skal forhindre dette.

Tjenesten henter data fra Statens vegvesen, og det er opp til hver enkelt kommune å abonnere. Daglig leder i Ways, Knut Michael Haugland, sier han helst skulle sett at det offentlige gikk i bresjen for tjenesten de selv har utviklet.

– I utgangspunktet hadde vi foretrukket at en slik viktig tjeneste ble etablert av det offentlige. Det er avgjørende at tilgjengelighet og sikkerhet for HC-kortbrukere prioriteres på alle nivåer i samfunnet. Dessverre skjer det ingenting – til tross for at de underliggende systemene allerede eksisterer.