Avdelingssjef for Sør-Innherred i Mattilsynet, Andreas Otlo, opplyser til Trønder-Avisa at ytterligere åtte besetninger er båndlagt og inspisert.

– Prøver er tatt, og man venter eventuelt på dette på grunn av inkubasjonstid, på grunnlag av mulig smittefarlig kontakt med smittet besetning eller kliniske symptomer på dyr, sier han.

I besetninger hvor det påvises ringorm, blir dyrene vaksinert og fjøs vasket og desinfisert. Det får også konsekvenser for bruk av fellesbeiter, felles transportvogner og kjøp og salg av livdyr.

Ringorm er en type soppinfeksjon i huden hos pattedyr. Ringorm hos storfe og hos pelsdyr er en sykdom på nasjonal liste 2, noe som vil si at den er alvorlig, og systematisk bekjempelse er påkrevd for å kontrollere sykdommen.

Ringorm kan smitte fra dyr til mennesker, men denne typen foretrekker dyr, ifølge Otlo i Mattilsynet.