Litt over halv 12 fredag kom Borch og Pollestad ut på slottsplassen sammen med statsminister Jonas Gahr Støre (Ap), etter å ha fått tildelt rollene som henholdsvis forsknings- og høyere utdanningsminister og landbruksminister.

– Jeg vil styrke norsk matproduksjon og gjøre det norske landbruket viktigere. Norsk matproduksjon skal ta sin plass i beredskapen, selvbergingen, næringspolitikken og miljøpolitikken, sier landbruks- og matminister Geir Pollestad etter å ha blitt utnevnt som landbruksminister.

Statsrådsskiftet skjer etter Ola Borten Moe (Sp) gikk av 21. juli på grunn av brudd på habilitetsreglene etter aksjekjøp i våpen- og teknologiselskapet Kongsberg Gruppen.

I forbindelse med endringene i regjeringen, er det også gjort endringer blant statssekretærene.

Oddmund Løkensgard Hoel har fått avskjed i nåde som statssekretær for forsknings- og høyere utdanningsminister Ola Borten Moe, og er utnevnt på ny som statssekretær for Sandra Borch. Det samme gjelder Wenche Westberg som er utnevnt på ny som statssekretær for Geir Pollestad, opplyser Statsministerens kontor i en pressemelding.

Samtidig så slutter Signe Bjotveit som politisk rådgiver for forsknings- og høyere utdanningsminister Ola Borten Moe, og er engasjert som politisk rådgiver for forsknings- og høyere utdanningsminister Sandra Borch.

Videre er Siv Sætran engasjert som politisk rådgiver for Pollestad. Hun hadde samme rolle for Sandra Borch da hun var landbruksminister.