Ove Pryde Pettersen blir ny styreleder i kunnskapsbedrift