Tirsdagens snittpris per kWh er 19,01 øre høyere enn mandag og 52,01 øre høyere enn samme dag året før, viser tall fra strømbørsen Nord Pool sine nettsider.

Maksprisen tirsdag på 1,34 kroner per kWh er mellom klokken 13 og 14. Den er 45,9 øre høyere enn mandag og 73,2 øre høyere enn samme dag året før.

Ser man bort fra en eventuell strømstøtte, men inkluderer moms (25 prosent), forbruksavgift (9,16 øre per kWh) og avgift til Enova (1 øre per kWh), ville maksprisen i Midt-Norge vært 1,8 kroner.

Minsteprisen blir på 59,1 øre per kWh mellom klokken 23 og 00.

Sjekk Adresseavisens strømoversikt her!