I slutten av januar gjennomførte Forbrukertilsynet en tilsynsaksjon der et tilfeldig utvalg av boligannonser fra Norges ti største eiendomsforetak ble sjekket. Hensikten var å undersøke om reglene for markedsføring av antall soverom ble overholdt.

I tilsynsaksjonen ble det funnet lovbrudd hos ni av ti aktører.

– Vi regnet med å finne lovbrudd, men trodde ikke vi skulle finne så mange som dette, sier direktør Trond Rønningen i Forbrukertilsynet.

Positive tilbakemeldinger

De fleste selskapene har gitt tilsvar innen fristen og vært positive til veiledningen de har fått, opplyser Forbrukertilsynet, som ber selskapene ta kontakt dersom de synes reglene rundt markedsføring av antall soverom er uklare.

– Alle selskapene har svart oss, og ønsker å gjøre det riktig framover. De er også positive til at vi følger opp dette, sier underdirektør Marit Evensen i tilsynsavdelingen til Forbrukertilsynet til NTB.

– Dersom vi ved senere anledning avdekker feil i markedsføringen i soverom vil vi legge vekt på at de har mottatt veiledning, og vil da kunne vurdere strengere reaksjoner. Vi har mulighet til å gi økonomiske sanksjoner på visse vilkår, sier hun.

Selskapene som ble sjekket var Proaktiv, Eiendomsmegler Vest, DNB Eiendom, Nordvik bolig, Aktiv Eiendomsmegling, Eiendomsmegler 1 Norge, Privatmegleren, Eie Franchise, Krogsveen Eiendom og &Partners. Kun sistnevnte fikk ikke påpekt feil.

Når antall soverom skal angis i markedsføringen, skal kun rom som er godkjent til bruk som soverom inkluderes, hvis ikke kan dette være i strid med markedsføringsloven. For å finne ut hvilke rom som er godkjent som soverom, plikter eiendomsmegler å innhente plantegninger fra kommunen.

Enige med Forbrukertilsynet

Privatmegleren, en av aktørene som har fått brev av tilsynet, sier det er snakk om to tilfeller hos dem.

– Vi har gjort en feil, og har ryddet opp i den og snakket med Forbrukertilsynet vedrørende det. Ting er endret, og vi har tatt en intern informasjonsrunde slik at det ikke skjer igjen, sier administrerende direktør Grethe Wittenberg Meier til E24.

Hun understreker at det er fint med en påminnelse, og at de er glade for at Forbrukertilsynet følger opp.

Eiendomsselskapet Eie bekrefter at de også har fått beskjed av tilsynet, og at de er enige i tilbakemeldingene de har fått.

– Vi har ett tilfelle av alle de over 8000 boligene vi omsetter i året. Der har vi tatt det til etterretning at vi har gjort en feil, sier administrerende direktør Hedda Ulvness til E24.

– Vi er helt innforstått og enige med tilsynet om hvordan man skal gjøre dette, og opplever at vi har fått det til for kjedens del.