– Vi venter at styringsrenta blir værende på 4,5 prosent til andre halvår i år før den gradvis reduseres, men litt senere enn hos våre handelspartnere. I 2027 ventes styringsrenta å komme ned mot 3 prosent, sier forskningsleder Thomas von Brasch i Statistisk sentralbyrå (SSB).

Rammelånsrenta, som i år er anslått til 6 prosent, vil da falle med nær 1,5 prosentpoeng fram til 2027, skriver SSB.