Dette er aller mest utbredt blant dem som jobber i undervisningsyrker og blant ledere i hotell, restaurant og varehandel, der nesten halvparten av de spurte sier at arbeidet går ut over privatlivet. Det viser tall fra Levekårsundersøkelsen om arbeidsmiljø 2022.

Samtidig sier nesten én av fire, 23 prosent, at de opplever at det forventes at man skal være tilgjengelig for jobbhenvendelser i fritiden.

Andelen som opplever at jobben går utover privatlivet, er noe høyere blant kvinner enn blant menn, 35 prosent blant kvinner mot 28 prosent blant menn.

Men flere menn enn kvinner opplever at det forventes at de skal være tilgjengelig for jobbhenvendelser i fritiden. Blant menn er andelen 27 prosent, blant kvinner svarer 19 prosent det samme.