1. november var den totale forbruksgjelden i Norge på 159,7 milliarder kroner, som er en økning på 2 milliarder kroner fra måneden før, ifølge Norsk Gjeldsinformasjon.

Forbrukslån økte gjennom hele året, og stadig flere tar opp lån for å dekke ulike kostnader. I tillegg har den rentebærende kredittkortgjelden økt.

– Dette gir dette grunn til en viss bekymring. Det viktig at folk tar kontakt med sine kreditorer hvis de får betalingsproblemer, daglig leder Svein Ove Karstensen i Norsk Gjeldsinformasjon.

Kredittkortgjeld som ikke er forfalt til betaling, økte med 3,2 prosent til 28,9 milliarder kroner den siste måneden, mens den rentebærende kredittkortgjelden økte med 1,4 prosent til 42,2 milliarder kroner.

Samme periode økte også forbrukslån med 0,6 milliarder kroner til 87,6 milliarder kroner.

Karstensen sier at økningen i forbrukslån skyldes sannsynligvis at mange refinansierer dyr kredittkortgjeld, og at en del ikke lenger har sparepenger de kan benytte.

Fra november i fjor til november i år har forbruksgjelden økt med 9,3 milliarder kroner. Forbrukslån økte med 6,7 milliarder kroner og kredittkortgjeld har økt med 2,7 milliarder kroner.