Malere får erstatning - men slipper ikke husleie for omstridte hybler

foto