Det melder strømbørsen Nord Pool på sine nettsider. Mandagens snittpris per kWh er 28,1 øre lavere enn søndag og 51,9 øre høyere enn samme dag året før.

Regjeringen innførte fra 1. september en strømstøtteordning som dekker 90 prosent av prisen over 70 øre per kWh, og støtten regnes ut fra snittprisen på strøm per måned for hvert område. Dersom snittprisen i Midt-Norge for hele oktober endte på 61,4 øre, ville det altså ikke blitt utbetalt strømstøtte.

Maksprisen mandag på 76,1 øre per kWh er mellom klokken 9 og 10 på formiddagen. Den er 1,35 kroner lavere enn søndag og 52,1 øre høyere enn samme dag året før.

Ser man bort fra en eventuell strømstøtte, men inkluderer moms (25 prosent), forbruksavgift (15,41 øre per kWh) og avgift til Enova (1 øre per kWh), ville maksprisen i Midt-Norge vært 1,15 kroner.

Minsteprisen blir på 53,2 øre per kWh mellom klokken 2 og 3 på natten.

Prisene som legges fram av Nord Pool for neste dag, er foreløpige, og små prisjusteringer kan bli gjort i ettertid.