De siste månedene har Trøndelag hatt rekordlav ledighet, samtidig som antall utlyste stillinger har økt betraktelig og mangelen på kompetanse er stor.

Den store etterspørselen etter arbeidskraft i Trøndelag bekreftes av undersøkelsen. Det skriver Nav i en pressemelding.

I undersøkelsen svarer hver tredje bedrift i fylket at de vil øke bemanningen.

– Dette er en klar økning fra i fjor, og Trøndelag er sammen med Oslo de mest optimistiske i landet. Dette er på mange måter godt nytt. Arbeidsmarkedet går godt og vi har få ledige. Men samtidig øker rekrutteringsproblemene i mange bedrifter – de får ikke tak i kompetansen de trenger, og det er problematisk, sier Torbjørn Aas, direktør i NAV Trøndelag.

Mangel på kvalifiserte søkere

Blant bedriftene i undersøkelsen svarer 27 prosent at de har hatt problemer med å få tak i riktig kompetanse i løpet av de siste tre månedene.

Av disse var det 18 prosent som ikke fikk ansatt noen, mens ni prosent har ansatt noen med lavere eller annen formell kompetanse, skriver Nav.

Ni av ti bedrifter svarer at dette skyldes få eller ingen kvalifiserte søkere.

– Trøndelag har nå en estimert mangel på arbeidskraft på 5 665 personer. Det er 1 543 flere enn i fjor og 1 332 flere enn i 2020. På topp på lista over yrker står sykepleiere. Mangelen etter sykepleiere har utmerket seg i flere år og er i år estimert til 667 personer, som er 130 flere enn i fjor. På andre plass på lista finner vi tømrere og snekkere og på tredje plass helsefagarbeidere. Personell innenfor helse står for om lag en fjerdedel av den totale mangelen.

– Krever nytenking

Aas peker på at mangelen på arbeidskraft kan få betydning for produksjon og tjenesteutvikling – lengre ventetider, økende priser og dårligere kvalitet.

– Det krever nytenking fra alle aktører som kan påvirke situasjonen, og det haster. NAV Trøndelags bidrag med nytenking er Trøndelagsmodellen, hvor NAV, Trøndelag fylkeskommune og trønderske arbeidsgivere sammen jobber for å skreddersy fagutdanning i bransjer som sliter med å finne kvalifisert arbeidskraft. Men andre grep må også til og her må det samarbeides på tvers for å finne løsninger på vårt felles problem, sier Aas.