Trondheim har landets tredje høyeste eiendomsskatt