Råvarepris til værs - varsler dyrere kaffe i butikkene