Vil bygge det viktigste selskapet nord for Oslo

foto