Det er nye tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB) som viser at fastlandsøkonomien sank 0,6 prosent i årets første kvartal, sammenlignet med siste kvartal i fjor.

Norsk økonomi var preget av korona og spredningen av omikronvarianten mot slutten av fjoråret og i begynnelsen av nåværende år.

Etter at smitteverntiltakene ble opphevet i midten av februar, økte BNP for Fastlands-Norge i faste priser 1,0 prosent i mars.

Som før de siste nedstengingene

SSB skriver at «bruttonasjonalproduktet (BNP) for Fastlands-Norge økte henholdsvis 0,6 og 1,0 prosent i februar og mars.

Samlet sett var BNP Fastlands-Norge likevel 0,6 prosent lavere i 1. kvartal 2022 enn i 4. kvartal 2021 på grunn av nedgangen i desember og januar».

‒ I mars var aktiviteten i fastlandsøkonomien tilbake på om lag samme nivå som i november før de siste nedstengingene, sier seksjonssjef for nasjonalregnskapet Pål Sletten.

Sysselsettingen økte

Prisvekst på olje og gass førte til at samlet norsk BNP vokste med 5,6 prosent i 1. kvartal, målt i løpende priser og justert for normal sesongvariasjon.

‒ Norge fikk store bytteforholdsgevinster i 1. kvartal. Prisene på det vi eksporterer, økte langt mer enn prisene på importen. Oppgangen i samlet BNP i løpende priser reflekterer disse gevinstene, sier Sletten.

Gjeninnhentingen i norsk økonomi ga også en sterk oppgang i sysselsettingen gjennom 2021 – noe som fortsatte i årets 1. kvartal.

Samlet sysselsetting økte 0,4 prosent i 1. kvartal, som tilsvarer 12.400 personer.