– Det er ikke gitt å si når krisen er over. Mye tyder på at vi får en vinter preget av høyre strømpriser, sier han til NRK.

Lund peker på at prisene også varierer mer enn før, og at dette nok er et varig fenomen.

Betydelig vekst i kraftforbruket, valg av teknologiske løsninger og politiske veivalg vil prege utviklingen i kraftsystemet fram mot 2040, ifølge Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) , som torsdag la fram sitt basisscenario.

Venter økt forbruk

– Vi venter en betydelig vekst i kraftforbruket i Norge framover. Hvor mye kraftforbruket øker, vil blant annet avhenge av utbygging av nett og av kraftprisene. Hvor høye kraftprisene blir vil igjen avhenge av hvor mye ny kraft som bygges i Norge, sa Lund i forbindelse med framleggelsen

I basisscenarioet legger NVE til grunn at kraftforbruket øker fra 138 til 174 terawattimer fram til 2040.

– Politiske avveininger vil få stor betydning for utviklingen fram mot 2040. Ønsket om mer, rimelig fornybar kraftproduksjon, som legger til rette for økt elektrifisering og industri, må balanseres opp mot ønsket om å minimere de negative virkningene av mer utbygging, sier Lund.

Høyere priser

NVE anslår at kraftprisene øker mot 2030, men faller på lengre sikt i takt med økt fornybar energiproduksjon i Europa.

– Analysen vår peker mot at vi kan vente høyere kraftpriser i Norge framover enn det vi har sett historisk. Dette kommer blant annet av at utvekslingskapasiteten mellom Norden og Europa øker, og at vi venter en vedvarende høy CO2-pris i årene framover, forklarer NVE-sjefen.

Til NRK sier olje- og energiminister Marte Mjøs Persen (Ap) at regjeringen vil komme med en samlet plan for utbygging av fornybar kraft i Norge.