Det er en halvering fra andre desember, og rundt en tredjedel av da prisen var på sitt høyeste 29.november med over 220 øre per kWh.

Lørdag blir det høyest strømpriser i Sørvest- og Sørøst-Norge. Mellom klokken 11 og 12 på formiddagen vil strømprisen der ligge på 1,54 kroner per kilowattime (kWh), skriver NTB.

Det viser endelige tall fra nettsidene til strømbørsen Nord Pool. I Midt- og Nord-Norge blir prisen 0,88 kroner per kWh på sitt høyeste og i Vest-Norge blir prisen 1,47 kroner.

En kilowattime tilsvarer strømbruk på én kilowatt over én time. Dusjer man i ti minutter, brukes det cirka 6,5 kWh, men det avhenger av hvor mye vann dusjhodet leverer.

Høyest i sør

Snittprisen i landet vil lørdag ligge på 1,10 kroner per kWh. Det er 0,2 kroner mindre enn på fredag og 0,94 kroner mer enn samme dag i fjor. Den høyeste døgnprisen på strøm lørdag finner vi i Sørøst- og Sørvest-Norge på 1,36 kroner per kWh. Deretter kommer Sørvest-Norge med en døgnpris på 1,35 kroner og Midt- og Nord-Norge med en døgnpris på 0,72 kroner

I tillegg til spotprisen på strøm kommer nettleie, forbruksavgift (16,69 øre per kWh), avgift til Enova (1 øre per kWh), og et eventuelt påslag fra strømselskapene. På toppen av det hele legges en merverdiavgift på 25 prosent. I Nordland, Troms og Finnmark er det ingen merverdiavgift på strøm, og i Finnmark og Nord-Troms slipper man også å betale forbruksavgiften.

Enda lavere på natta

Den laveste kWh-prisen lørdag blir mellom klokken 5 og 6 på natten i Midt- og Nord-Norge, da på 0,64 kroner. Prisen per kWh blir på sitt laveste i Sørøst-, Sørvest- og Vest-Norge 1,20 kroner.

Torsdag var maks- og minstepris i landet på henholdsvis 2,55 og 0,54 kroner per kWh. Samme dag i fjor var den på 0,23 og 0,11 kroner per kWh.