- Vi måtte ta ulempene og ofre naturen for vindparkene. Men vi får ikke benytte oss av kraften