– 2023 var preget av økt rente- og prisnivå. Levekårsundersøkelsen viser at andelen som oppgir å ikke har råd til materielle og sosiale goder, har økt de siste årene, og det samme gjelder andelen med betalingsproblemer, sier seniorrådgiver Håvard Bergesen Dalen i Statistisk sentralbyrå (SSB).

Levekårsundersøkelsen for fjoråret, som byrået står bak, viser at 20 prosent av befolkningen over 16 år ikke klarte å betale en uforutsett utgift på 20.000 kroner uten å ta opp lån eller selge gjenstander.

Mest utbredt er vanskene blant enslige.

I en fersk undersøkelse som Fagforbundet har gjennomført blant sine medlemmer, oppgir hele én av tre at de sliter med å betale en uforutsett regning på 10.000 kroner.

Forbundet organiserer flere lavtlønnede yrkesgrupper. Budskapet fra forbundsleder Mette Nord er tydelig i forkant av årets kommuneoppgjør som starter 15. april.

– Arbeidstakerne med lave inntekter sliter mest med økte priser og bekymringer for egen økonomi. De bruker en større andel av lønna si på bolig, matvarer og strøm. Vi må sikre at de også i årene framover har nok til å leve, sier Nord til NTB.

Økte boutgifter er ifølge SSB en av årsakene til at de økonomiske vanskene i befolkningen øker.

I 2023 brukte én av fem husholdninger minst 40 prosent av inntekten sin på bolig, mens i 2021 var andelen 15 prosent.