Det er gjort funn av listeria i produktene «Frøya mid loin» og «Frøya back loin» fra Frøya Salmon, bekrefter administrerende direktør Henrik Andersen til VG.

Det gjelder kun produkter med batchnummer 123569, og produktet er kun solgt via matvarekjeden Oda.

– Der vet man hvem som har kjøpt produktene. Vi har henvendt oss til kundene og bedt dem om å kaste varen. De får pengene tilbake, sier Andersen til avisen.

Ifølge ham er funnet langt under mattilsynets krav for listeria, og faren ligger dermed i om noen oppbevarer lakseproduktene feil.

Hvor mange som har kjøpt varene er ukjent, men Andersen sier at det skal være snakk om et mindre antall.

Det må svært mange listeriabakterier til for å gjøre friske personer syke, men bakterien kan ifølge Mattilsynet forårsake alvorlig infeksjon hos mennesker, selv om det er sjeldent.