Tirsdagens snittpris per kWh er 12,5 øre høyere enn mandag og 28,4 øre høyere enn samme dag året før, viser tall fra hvakosterstrommen.no.

Maksprisen tirsdag på 84,7 øre per kWh er den høyeste i landet og inntreffer mellom klokken 8 og 9 på morgenen. Den er 14,3 øre høyere enn mandag og 37,1 øre høyere enn samme dag året før.

Ser man bort fra strømstøtten, men inkluderer moms (25 prosent), forbruksavgift (15,84 øre per kWh) og avgift til Enova (1 øre per kWh), ville maksprisen i Midt-Norge vært 1,26 kroner.

90 prosent av prisen over 73 øre dekkes av strømstøtten, og støtten beregnes time for time. Det betyr at i den timen prisen ligger på 84,7 øre, dekkes 10,5 øre.

Minsteprisen blir på 60,5 øre per kWh mellom klokken 1 og 2 på natten.